Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект и главна цел:

Проект BG16RFOP002-2.092-0587 – “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Бенефициент: ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
Обща стойност:
6616.47 лв., от които 5 624.00 лв. европейско и 992.47 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г. 

Проект и главна цел:

Проект BG16RFOP002-2.095-2941 - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки / ФАЗА 1

Бенефициент: ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
Общата стойност: 5445.49 лв.

Начало: 02.03.2021 г.
Край: 02.06.2021 г.

Проект и главна цел:

Проект BG-176789478-2021-01-0695 - Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
Общата стойност: 25 334.30 лв.

Начало: 01.04.2021 г.
Край: 01.07.2021 г.

Проект и главна цел:

Проект BG16RFOP002-2.097-2643 - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки / ФАЗА 2

Бенефициент: ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД
Общата стойност: 930.93 лв.

Начало: 22.05.2021 г.
Край: 22.08.2021 г

Защото вие смятате, че сме добри

BG
BG

Защото вие смятате, че сме добри